Informace pro zájemce

Milí strávníci,

děkujeme, že odebíráním našich svačinek podporujete zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním. Svačinky pro Vás připravujeme již 4 roky a snažíme se, aby byly pestré, chutné a vyvážené pro malé i velké strávníky. Abychom mohli zachovat minimálně stávající skladbu a pestrost svačinek jsme nuceni, s ohledem na dlouhodobě rostoucí ceny pečiva i ostatních surovin, přistoupit k navýšení ceny za svačinku. Od 7.1.2019, kdy po vánočních prázdninách opět zahájíme roznášku svačinek, budou ceny za svačinky účtovány následovně:  menší svačiny A/B ....18,- Kč , velká svačina C.....26,- Kč. Stále platí, že lze kombinovat A i B = 2 x 18,- Kč, 2 x A nebo 2 x B = 2 x 18,- Kč
Věříme, že i nadále zůstanete s námi a budete našich služeb rádi využívat. Pokud z důvodu navýšení ceny chcete od ledna odběr ukončit a vrátit případnou zálohu, napište nám žádost o ukončení vč. č.účtu kam chcete peníze vrátit na náš email: laskavarna@seznam.cz. je nutné uvést jméno, školu, třídu a VS strávníka.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prožití adventu i svátků vánočních a do nového roku 2019 vše dobré.

Za Laskavárnu P.Teplá                                                                     V Moravské Třebové dne 10.12.2018

INFORMACE K ODBĚRU SVAČINEK Výběr svačinek Jídelníček na aktuální a následující týden bude zveřejněn v prostorách školy, na internetových stránkách http://www.laskavarna.cz/ - sekce „svačinky“ nebo na FB ve skupině „svačinky do škol“. Svačina je po dobu školního roku - vyjma prázdnin a svátků - automaticky přihlášena na každý den ve výběru varianty „A“ u mladších žáků a ve variantě „C“ u starších žáků, studentů a dospělých. V případě, že strávník má zájem o svačinu v jiné variantě než má předvoleno, je nutné nejpozději do pátku probíhajícího týdne zadat změnu na následující týden prostřednictvím internetových stránek (http://laskavarna.jvoj.cz/ ). V probíhajícím týdnu již není možné měnit varianty A/B/C. Odhlašování svačinek z důvodu nepřítomnosti dítěte Odběr svačiny je nutné odhlásit nejpozději 1 pracovní den předem - nejpozději do 9:00 na tel.: 739048496 - p.Teplá. V první den nepřítomnosti dítěte (pokud bude nahlášeno, že dítě není ve škole) bude svačina připravena k vyzvednutí v Laskavárně do 14:00. Pokud si svačinku nevyzvednete, darujeme ji lidem bez domova. Cena a platba svačinek Cena „malé“ svačinky, tj. “A“ a „B“ (určené především pro žáky 1.- 4. třídy) je (od 1.1.2019) 18,- Kč. Cena „větší“ svačinky, tj.“C“ (doporučeno pro žáky od 5.třídy, studenty a dospělé) je (od 1.1.2019) 26,-Kč. Dítě může odebírat i 2 svačinky denně a kombinovat varianty A,B C ( je však potřeba uhradit včas dostatečné měsíční zálohy). Svačiny se platí do 15. dne v měsíci na celý měsíc následující (např. říjen platíme nejpozději do 15.9.) ,a to doporučenou měsíční zálohou 400,- Kč (22x18,-), pokud odebíráte svačinky „menší“ za 18,-/ks. U „větších“ svačin, tj. „C“ je třeba hradit zálohu 572,- Kč (22x26,-.) Aktuální kredit strávníka najdete po přihlášení do svého účtu. (Kredit zahrnuje předplacené svačiny i na budoucí období, tj, na jídelníček na další týden). Další mimořádnou platbu (navýšení kreditu) v průběhu měsíce je nutné nahlásit na email laskavarna@seznam.cz nebo telefonicky, aby bylo možné o tuto platu kredit navýšit obratem. Zbývající kredit zůstává na účtu strávníka pro další školní rok pokud nepožádá o vyúčtování a vrácení přeplatku. Informace k zahájení odběru svačinek První svačinku Vaše dítě dostane ................................. v případě, že bude uhrazena potřebná záloha. První zálohu ve výši 400,-/572,-Kč na první měsíc je třeba uhradit hotově při vyplnění přihlášky. Další zálohu na další měsíc pak vždy do 15. dne v měsíci předcházejícím, a to převodem na účet Číslo účtu pro platby svačinek: 260652670/0300 , případně hotově v Laskavárně. !! NEZAPOMEŇTE VŽDY UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL STRAVNÍKA !! Informace k ukončení odběru svačinek Vyplněním závazné přihlášky je dítě přihlášeno k odběru svačinek na dobu neurčitou, tj. po celou dobu školní docházky na této škole. V případě, že budete chtít trvale ukončit odběr svačinek je nutné kontaktovat nás a vyplnit odhlášku. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ODBĚR SVAČINEK JE TŘEBA VYPLNIT PŘIHLÁŠKU, KTEROU OBDRŽÍTE V LASKAVÁRNĚ ! Více info: p.Teplá 739048496