O projektu

Laskavárna - „laskavá kavárna“ je prvním projektem obecně prospěšné společnosti Naproti. Projekt je odpovědí na potřebu rozvoje podpory pro osoby s mentálním postižením nebo s duševním onemocněním v regionu a zaměřuje se na zlepšení jejich zaměstnanosti. Laskavárna je koncipována jako trvale udržitelná sociální firma, kde společně pracují lidé s i bez zdravotního postižení. 

 

Co je sociální firma?

Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

Sociální firmu lze považovat za mezistupeň mezi chráněnou dílnou a běžnou firmou působící na otevřeném trhu. Je vhodná zejména pro ty cílové skupiny, které mají na trh práce nejobtížnější přístup a potřebují dlouhodobou nebo opakovanou pracovní podporu (zejména lidé se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním).

(zdroj: www.socialnifirmy.cz)

 

Laskavárna je plodem spolupráce Oblastní Charity Moravská Třebová, Řádu menších bratří (františkánů) a dalších sympatizujících lidí.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR, ale také za podpory a ochoty bratří františkánů a dalších firem i dobrovolníků, kteří se aktivně podíleli na rekonstrukci prostorů kavárny a vzniku celého projektu.