Naproti, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Naproti byla založená pro realizaci těchto aktivit:

  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo osob ohrožených sociálním vyloučením
  • poskytování pracovní rehabilitace osobám se zdravotním postižením nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením
  • poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením nebo osobám ohrožených sociálním vyloučením

Pilotním projektem Naproti je sociální kavárna - Laskavárna.