Naproti, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Naproti byla založená pro realizaci těchto aktivit:

 • zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo osob ohrožených sociálním vyloučením
 • poskytování pracovní rehabilitace osobám se zdravotním postižením nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením nebo osobám ohrožených sociálním vyloučením

Pilotním projektem Naproti je sociální kavárna - Laskavárna.

 

      Deklarace principů sociálního podniku
 

Jak principy naplňuje Naproti o.p.s.

 • Rozpoznávací znaky sociálního podniku jsou definovány indikátory MPSV a pro sociální podniky by měly být povinné.  
  Jsou to především tyto oblasti:

Sociálně prospěšný cíl

 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to minimálně 30%
 • Poskytování pracovní rehabilitace osobám se ZP
 • Začleňování znevýhodněných osob do společnosti (bouráme bariéry)

Sociální prospěch

 • Zaměstnáváme osoby zejména s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a osoby s duševním postižením.
   V roce 2012, kdy byl zahájen provoz, jsme zaměstnávali 8 osob se ZP a 6 osob bez ZP, což bylo cca 57%
  všech zaměstnanců. V roce 2018 jsme zaměstnávali již 14 osob se ZP a 2 osoby bez ZP, což bylo 87,5 %
  všech zaměstnanců. V roce 2019 jsme vytvořili další pracovní místo a zaměstnáváme 15 osob se ZP, což je 88%
  všech zaměstnanců.
 • Podporujeme specifické potřeby osob se ZP.
  Pracovní zařazení našich zaměstnanců určujeme podle jejich zdravotních dispozic a možností.
  Zaměstnanci se ZP pracují za podpory pracovních asistentů.
  Účast zaměstnanců na směřování podniku a zapojení do rozhodování o směřování podniku bereme jako samozřejmost.
  Minimálně 2 x ročně se scházíme, abychom společně oslavili výročí vzniku Laskavárny, strávili společně příjemné chvíle
  adventu apod. Při těchto příležitostech neformálně probereme nejen vztahy na pracovišti, ale i chod kavárny a společné
  vize do budoucna.
 • V průběhu roku jsou zaměstnanci školeni na BOZP a HCCP, zveme také i externí profesionály z oboru  
  baristiky, péče o duševní zdraví apod.

Ekonomický prospěch

 • Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.
   V letech 2012 - 2017 jsme hospodařili se schodkem, rok 2018 jsme zakončili mírným ziskem 
   s narůstajícím trendem.
 • Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří minimálně 60% z celkových výnosů.

Environmentální prospěch

 • Snažíme se vytvářet co nejméně odpadu a tento co nejdůsledněji třídíme.
 • Používáme papírové kelímky, tácky a krabice na odnos našeho zboží TO GO.
 • Dodržujeme zásady environmentálně šetrného úřadování a provozu.

Místní prospěch

 • Bouráme bariéry mezi lidmi bez ZP s lidmi se ZP.
 • Zaměstnáváme místní obyvatele.
 • Vytváříme příležitosti prezentovat se místním a regionálním autorům formou výstav, besed apod.
 • Pořádáme sezónní akce pro veřejnost.
 • Dodáváme svačinky do škol, čímž přispíváme ke zdravějšímu stravování místních dětí, studentů
  i dospělých (podrobněji viz. www.laskavarna.cz).
 • Nakupujeme od místních dodavatelů.
 • Aktivně se zapojujeme do osvěty a pořádáme různé akce a kampaně pro veřejnost (např. Česko svítí   
  modře -Modrý průvod, Den bez tabáku- tematické výtvarné práce dětí ze Speciální základní školy MT,
  Chytrý kvíz - moderovaná zábavně vzdělávací soutěž atd.).